استخدام در آرون ایده فناوری

لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید!

1

اطلاعات شخصی

2

اطلاعات تحصیلی

3

اطلاعات شغلی

4

اطلاعات آموزشی

5

میزان تواناییاینترنت

word

excel

فتوشاپ

واتساپ

تلگرام

اینستاگرام

وردپرس

php

html

laravel

react

شبکه های کابلی

شبکه های وایرلس